Skip to main content

Mitä on vertaislainaus? – Vertaislainaamisen ABC

Sisältää mainoslinkkejä, mainoslinkit merkitty *-merkillä.

Sijoittaminen vertaislainoihin on viime vuosina yleistynyt hurjasti Suomessa ja koko Euroopassa. Mitä sinun tulee tietää, jos vertaislainoihin sijoittaminen kiinnostaa? Hypätään yhdessä vertaislainojen ihmeelliseen maailmaan!

Mikä ihmeen vertaislainaus?

Vertaislainaus (eng. peer-to-peer lending) on yksi joukkorahoituksen muodoista, jossa yksityishenkilöt lainaavat rahaa toisille yksityishenkilöille verkon markkinapaikkojen avulla.

Vertaislainaus perustuu samaan ajatukseen kuin taksi- ja hotellialan mullistaneet Uber sekä Airbnb. Tarkoituksena on tarjota mahdollisimman kustannustehokas ja nopea palvelu, jossa ihmiset lainaavat toisilleen rahaa ilman hitaita ja usein myös todella kalliita välikäsiä kuten pankkia tai rahoituslaitosta.

Pankeilla ja rahoituslaitoksilla on usein paljon kiinteitä kustannuksia, jotka näkyvät negatiivisesti lainojen koroissa. Vertaislainaus sen sijaan hyödyntää digitalisaation tuomaa mahdollisuutta tehdä koko prosessista tehokkaampaa karsimalla useita näistä kiinteistä kustannuksista. Näin sijoittajat nauttivat suuremmista tuotoista ja lainaajat saavat lainansa pienemmin kustannuksin.

Vertaislainauksessa sijoittajan ja lainaajan välissä on vertaislainausyhtiö eli markkinapaikka, joka yhdistää sijoittajat lainaajien kanssa ja saavat siten omat tuottonsa lainanosapuolilta saamistaan palkkioista. Markkinapaikat myös usein yhdistävät rahoitettavia lainoja useilta eri rahoitusyhtiöiltä. (eng. loan originator)

Sopimus 1 Mitä on vertaislainaus?   Vertaislainaamisen ABC
Parhaimmillaan vertaislainaus on todella yksinkertainen prosessi. Kiinteät kustannukset ovat vähäiset, joten sijoittajalle jää enemmän tuottoa ja lainaaja saa lainansa edullisemmin!

Vertaislainoilla tavallista korkeampaa tuottoa?

Yksi suurimmista tekijöistä vertaislainaamisen räjähtäneeseen kasvuun on mahdollisuus saada n. 10-17 % tuottoa sijoitetulle pääomalleen. Vastaavaan tuottoon ei pääse juuri millään sijoitustuotteella tällä hetkellä. Samalla sijoittajat etsivät myös vaihtoehtoisia sijoituskohteita rahoilleen, sillä osakemarkkinoiden arvostustasot ovat useiden mielestä tällä hetkellä liian korkealla.

Vertaislainoista saatu tuotto vaihtelee tasaisin väliajoin ja siihen vaikuttaa muun muassa rahoitettavien lainojen volyymi ja lainojen rahoitukseen käytettävissä olevan pääoman suhde kyseisellä markkinalla. Tuottoon vaikuttaa tietenkin myös yksittäisten lainojen riskiprofiili ja siitä syystä korkeampi riskisillä lainoilla on luonnollisesti mahdollisuus myös suurempiin tuottoihin.

Vaikka ylivoimaisesti suurin osa vertaislainauksesta kohdistuukin yksityishenkilöiden kulutusluottoihin, niin sijoittajat voivat lainata rahaa myös yrityksille esimerkiksi eri projekteihin. Nämä lainat ovat yleensä useita satoja tuhansia euroja ja kantavat luonnollisesti yksityishenkilön kulutusluottoa suuremman riskin ja tarjoavat sitä kautta myös parempaa tuottoa.

Vertaislainaamisen riskit

Korkean tuoton mukana tulee tietenkin tavallista korkeammat riskit, jotka jokaisen vertaislainaamisesta kiinnostuneen sijoittajan tulee ymmärtää. Vaikka vertaislainaus on konseptina jo yli vuosikymmenen vanha idea, niin alalla tapahtuu koko ajan ja se on vasta muutamia vuosia sitten rantautunut kunnolla Eurooppaan. Käydään seuraavaksi läpi suurimpia vertaislainoille ominaisia riskejä.

Luottotappioriski

Vertaislainaus perustuu samaan ideaan kuin tavallinen pankkitoimintakin. Tavoitteena on luoda tilanne, jossa lainoista saatavat korkotuotot kattavat maksamattomista lainoista aiheutuvat luottotappiot ja viivan alapuolelle tulisi jäädä tuottoakin.

Luottotappiot ovat siis osa vertaislainasijoittajan elämää, mutta se on myös ainakin osittain sijoittajan hallinnassa oleva riski. Parasta vertaislainoihin sijoittamisessa on se, että yksittäisten ihmisten lainat joukkorahoitetaan ja näin yksittäiseen lainaan sijoitettu pääoma ei ole järin suuri. Yleensä sijoittajat sijoittavatkin n. 10-50€ per laina, sillä näin yksittäiseltä lainaajalta realisoitunut luottotappio ei tuhoa koko portfoliota.

Osa markkinapaikkojen luottolaitoksista tarjoaa rahoitettaville lainoilleen myös takaisinnostotakuuta (eng. buyback-guarantee), jossa rahoitusyhtiö lupaa ostaa realisoituneet luottotappiot takaisin sijoittajilta. Tätä ei pidä kuitenkaan mieltää riskittömänä, sillä käytännössä riski siirtyy vain rahoitusyhtiöriskiksi. Huonosti hoidettu rahoitusyhtiö voi kärsiä liikaa luottotappioita, jolloin takaisinosto ei ole enää mahdollista ja luottolaitoksen konkurssi on mahdollinen. Tässä tapauksessa mitään takaisinostotakuuta ei enää ole.

Monet vertaislainoihin sijoittavat kuitenkin mielellään valitsevat kuitenkin tämän riskin, sillä näin ei tarvitse huolehtia yksittäisistä luottotappioista ja seuranta siirtyy vain kokonaan luottolaitoksen toimintaan. Olen kuitenkin itse huomannut, että hyvin hoidetuissa luottolaitoksissa luottotappioiden määrä on niin marginaalinen, että takuuta ei pääse usein edes hyödyntämään. Tämä voi tosin muuttua tulevaisuudessa.

Markkinapaikkariski

Vertaislainojen markkinapaikat ovat yhtiöitä, jotka voivat myös joutua vaikeuksiin. Viimeksi näin kävi vuonna 2015, kun ruotsalainen TrustBuddy ajautui konkurssiin sisäisten väärinkäytösten vuoksi.

Tästä syystä on tärkeää valita ne luotettavat ja hyvin menestyvät markkinapaikat. Samalla on kuitenkin hyvä huomioida, että myös parhaiten tulosta tekevät markkinapaikat voivat mennä nurin, joten hajauttamalla sijoituksensa useisiin eri markkinapaikkoihin on tärkeää.

Yhtenä mielenkiintoisena huomiona voi nostaa myös suomalaisen pörssiyhtiö Fellow Financen, jonka vastapuoliriskinä on ainoastaan lainansaajat. Tämä siis tarkoittaa sitä, että sijoittajien varat eivät ole Fellow Financen tase-eriä ja näin mahdollisen konkurssin tapahtuessa velkojat eivät pääse niihin käsiksi.

Rahoitusyhtiöriski

Vertaislainoihin sijoittaessa lainoja myöntävä rahoitusyhtiö voi tehdä konkurssin ja silloin sijoitetun pääoman takaisin saanti ainakin vaikeutuu tai sen voi myös menettää kokonaan. Lainojen rahoittaminen on riskien hallintaa, joten hyvin hoidetut rahoituslaitokset ovat arvostettuja vertaislainoihin sijoittaville.

Onneksi ainakin suosituimmilla markkinapaikoilla rahoitusyhtiöitä on useita kymmeniä, joten hajauttaminen ja parhaiten menestyvien rahoitusyhtiöiden valitseminen onnistuu. Esimerkiksi Euroopan markkinajohtajana toimivalla Mintoksella on tällä hetkellä pitkälti yli 50 rahoitusyhtiön lainoja tarjolla.

Likviditeettiriski

Vertaislainoihin sijoittaessa on hyvä ottaa huomioon, että sijoitusten likvidoiminen on hieman osakkeiden likvidointia haastavampaa. Jos siis käteisen tarve yllättää ja haluat päästä sijoituksistasi eroon ennen koko lainan takaisinmaksua, niin joudut myymään sijoituksesi muille sijoittajille jälkimarkkinoilla.

Usein jälkimarkkinoilla voi joutua myymään lopun lainan pääomasta hieman edullisemmin muille sijoittajille, vaikka se on toki mahdollista myös toisinkin päin. Kaikilla markkinapaikoilla ei myöskään edes ole jälkimarkkinoita tai ne saattavat veloittaa sijoittajiltaan siitä pienen kulun.

Onneksi laina-ajan voi kuitenkin itse päättää ja useat lainat myös maksetaan takaisin kokonaisuudessaan ennen niiden alkuperäistä maksuaikaa. Kannattaa myös huomioida, että vertaislainoihin sijoittaessa jokaisen maksuerän mukana tulee takaisin myös osa pääomasta, joten koko pääoma ei ole sidottuna koko laina-aikaa. Tähän tietenkin poikkeuksena ns. bullet-lainat, joissa maksuerissä on mukana vain korot ja pääoma maksetaan vasta lopuksi. Nämä ovat kuitenkin relevantteja lähinnä vain yrityslainojen kohdalla.

Mukavana poikkeuksena likviditeettiriskiin voidaan pitää markkinapaikka Fast Investiä, joka ostaa lainasi takaisin 3 päivän kuluessa, jos sen päätät myydä. Tässä tapauksessa menetät jo lainasta kertyneet korot, mutta saat ainakin pääomasi kokonaisuudessaan nopeasti takaisin.

Markkinariski

Markkinariski on myös olemassa vertaislainoihin sijoittaessa. Esimerkiksi taantuma saattaa viedä useilta ihmisiltä työpaikan ja tällöin lainojen takaisin maksaminen vaikeutuu.

Täyttä varmuutta vertaislainaamisen kohtalosta ei vielä ole, sillä yhtään taantumaa ei ole vertaislainaamisen historian aikana vielä ollut. Mielenkiintoisena pointtina pitäisin kuitenkin sitä, että vertaislainaaminen syntyi vuoden 2008 finanssikriisin yhteydessä, sillä pankit olivat silloin erittäin nihkeitä lainaamaan rahaa ja mahdollisuus tälläiseen nähtiin.

Globaalin taantuman kohdatessa maantieteellinen hajauttaminen ei auta, mutta kyllähän taantuma lähes aina osuu tiettyihin maihin pahemmin kuin toisiin. Tästä syystä kannattaa hajauttaa vertaislainat myös maantieteellisesti hyvin ja valita rahoitusyhtiöistä ne, jotka selviävät taantumasta parhaiten.

Markkinapaikat, joissa sijoitan vertaislainoihin

Tällä hetkellä sijoitan vertaislainoihin kuudella eri markkinapaikalla, joista neljästä olen aiemmin kirjoittanut pidemmän arvostelun. Tässä en siis käy markkinapaikkoja tarkemmin läpi, mutta linkitän tähän aiemmat kirjoitukseni.

Fellow Finance

Fellow Finance on suomalainen vertaislainojen markkinapaikka, joka on välitetyn rahoituksen määrällä mitattuna Pohjoismaiden suurin. Yritys on myös listattuna Helsingin pörssin First North -kauppapaikalla.

Aloitin sijoittamaan Fellow Financella vasta hetki sitten, joten en ole voinut kirjoittaa vielä syvempää arvostelua. Tarkoituksena on kuitenkin kirjoittaa arvostelu tulevaisuudessa, jahka saan alustasta enemmän kokemusta.

*Rekisteröidy Fellow Financelle!

Mintos

Mintos on latvialainen vertaislainojen markkinapaikka ja Euroopan markkinapaikkojen suvereeni markkinajohtaja yli 38% markkinaosuudella. Mintoksella on mahdollista sijoittaa 60 eri luottolaitoksen lainoihin ja markkinapaikalla onkin jo yli 100 000 sijoittajaa 73 eri maasta. Mintos on myös rahoittanut lainoja jo yli 2 miljardin euron edestä, eli mistään pienestä tekijästä ei todellakaan ole kyse.

Lue pidempi arvostelu Mintoksesta.

Blogillani on Mintoksen kanssa tehty diili, että saat 0,5% cashback bonuksen ensimmäisen 90 päivän sijoituksiisi, jos rekisteröidyt linkkini kautta. *Aloita vertaislainaus Mintoksella siis jo tänään!

Lopuksi

Vertaislainoissa on paljon mahdollisuuksia todella hyviin tuottoihin, mutta vaatii myös opiskelua ja hyvää riskien hallintaa. Tulevaisuudessa tarkoituksena on kirjoittaa omasta portfoliostani avoimesti tänne blogiini. Yritän saada sen projektin aloitettua heti ensi vuoden alusta tai mahdollisesti aiemmin.

Joko sinä sijoitat vertaislainoihin ja millä markkinapaikoilla niihin sijoitat? Kirjoita kommenteissa.

Mikään tässä blogissa esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, arvioonsa rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Sijoitustoimintaan liittyy aina riskejä. Sijoittajan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. En vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tässä blogissa esitettyjen tietojen käytöstä tai näiden perusteella tehtävien sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta.

4 thoughts to “Mitä on vertaislainaus? – Vertaislainaamisen ABC”

  1. Fellow Finance ja Mintos käytössä. En ole kokenut tarpeelliseksi hajauttaa enemmän. Tulevaisuudessa vois koittaa hajauttaa enemmänkin.

  2. Näissä oli vielä paremmat tuotot viime vuonna, mutta nyt vertaislainaamisen yleistyttyä on tuototkin ottanut vähän takapakkia. Saahan näistä vieläkin tuon yli 10 pinnaa, mutta aiemmin sain Mintokseltakin yli 14 pinnan tuottoa.

    1. Nojoo saman huomasin, vaikka vasta alkuvuodesta aloitin sijoittamaan vertaislainoihin. Kuulin tosin, että joulusesonki nostaa taas lainojen määrää ja siinä samalla tuototkin pitäisi kivuta ainakin hieman ylöspäin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.